Nezapomněli jste na povinnou revizi komínu či kotle?

Kotle a komíny. Víte, co tyto dva pojmy spojuje? Pokud vaše odpověď zní „revize“, pak jste na správné stopě. Pokud se tedy ve vašem domě kotel, ať už plynový či na pevná paliva, a s ním spojený komín vyskytuje, neměli byste zapomenout na pravidelné revize. Jejich zanedbání se totiž může hodně prodražit. Třeba proto, že vám pojišťovna odmítne vyplatit plnění za případnou škodu způsobenou kotlem či komínem v plné výši.

Revize komínů jsou povinné pro všechny

Všichni majitelé nemovitostí, které disponují komínem, musejí ze zákona každoročně zajistit odbornou revizi spalinových cest (tedy komínů). Kontrolu mohou provádět pouze k této činnosti povolaní profesionálové (kominíci), kteří o provedené kontrole sepíší a vydají protokol. Ten je vhodné si pečlivě uschovat — například jako doklad pro pojišťovnu v případě žádosti o náhradu škod způsobených požárem apod.

Ani řádně sjednané pojištění domu by vám totiž v případě zanedbání povinnosti pravidelné revize nebylo nic platné. Komín bez revize je ze strany pojišťovny chápán jako nebezpečný a pojišťovna by tak nejspíše přistoupila k výraznému ponížení výplaty pojistného plnění.

Pozornost je třeba věnovat také opravám komínů, které by tak vždy měly být prováděny odbornými firmami, které jsou schopny doložit náležitou dokumentaci o jejich revizi a kontrole.

Přečtěte si také:  Proč je důležitá pravidelná údržba střechy?

Nezanedbávejte ani servis a opravu plynových kotlů

Náležitou pozornost je ovšem třeba věnovat také servisu plynových kotlů. Jejich pravidelné revize sice nejsou ze zákona povinné, ale přesto je vhodné respektovat doporučení výrobců a alespoň jednou za rok nechat kotel prohlédnout servisním technikem.

Ideální je přitom servis kotle spojit s povinnou roční revizí spalinových cest, která je povinná jak pro majitele kondenzačních plynových kotlů, tak kotlů na tuhá paliva.

U moderních zařízení sice bývá riziko případného požáru či podobné nebezpečné události minimální, ovšem u starších typů kotlů může jejich pravidelná kontrola a údržba účinně zabránit a předejít kritickým situacím, včetně otravy oxidem uhličitým.

Pojištění majetku si žádá rovněž pečlivou údržbu

Pokud si v rámci pojištění majetku pojišťujete svou nemovitost, nezapomínejte na to, že byste svůj dům měli také řádně spravovat. Žádné pojištění totiž obvykle nenese odpovědnost za to, že se o svůj majetek řádně nestaráte.

Neprovedení pravidelné roční revize komínů se vám tak může značně prodražit například v případě, že by z důvodu jejich nefunkčnosti či neprůchodnosti došlo k požáru či výbuchu plynu. V takovém případě totiž nelze z důvodů vámi zanedbané zákonné povinnosti očekávat vyplacení pojistného plnění v plné výši. Z velké části byste tak náklady na opravu — které se v takových případech mohou vyšplhat do značné výše — museli hradit sami. Dobré pojištění totiž funguje nejlépe tehdy, když se o svůj majetek také dobře staráte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *