Nehoda v práci? S dobrým pojištěním se nic neděje!

V běžném každodenním životě si každý za svůj majetek ručí sám a při jeho poškození si jej musí opravit nebo pořídit nový. Jak je tomu v zaměstnání, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu na majetku? Postupuje se obdobně, škodu musí nahradit ten, kdo ji způsobil. Zákoník práce ale nastavil limit pro plnění a zaměstnavatel má po zaměstnanci právo požadovat škodu do výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku. I tak jsou to velké peníze, lepší je krýt se správným pojištěním!

Pojistka pro zaměstnance

Pro občanský život se této pojistce říká pojistka na blbost. V pracovním prostředí se jedná o pojištění odpovědnosti zaměstnance, které kryje škody způsobené zaměstnavateli na majetku nebo jinou újmu při plnění pracovních úkolů, kdy je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu ke svému zaměstnavateli. Ten musí mít nadto sídlo nebo místo podnikání v České republice. A o jaké škody může jít? Může se jednat o poškození elektroniky, jako jsou notebook nebo mobilní telefon, ale také rozbití pracovního nářadí, měřící techniky nebo laboratorních přístrojů, případně poškození vozidla.

Přečtěte si také:  Ochraňte své peníze před ztrátou hodnoty, pomůže vám zlato

Pro kancelářské profese i terénní pracovníky

Vzhledem k tomu, že ke škodě může dojít v kanceláři i mimo ni, je tato pojistka vhodná pro všechny profese. U pojišťovny ERGO si lze zvolit variantu, přičemž se liší s ohledem na pracovní náplň. U standardní verze se nepřihlíží k druhu činnosti a volí ji nejčastěji administrativní, školští nebo techničtí pracovníci, kteří tráví pracovní dobu na pracovišti. Pro zaměstnance, kteří vyjíždějí do terénu je vhodnější varianta ŘIDIČ. Pro management, který využívá firemní vozy i pro soukromé jízdy se souhlasem zaměstnavatele, pak tarif ŘIDIČ PLUS.

Nehoda v práci? S dobrým pojištěním se nic neděje!

S celosvětovou platností

Velkou výhodou všech tři variant je celosvětová platnost, je tedy postaráno i o ty, kteří jezdí pravidelně do zahraničí na služební cesty nebo na montáže. Maximální pojistná částka je stanovena na 500 000 korun, přičemž spoluúčast je povinná. Lze si upravit její výši do maximálního limitu 5 000 korun. Pojištění odpovědnosti zaměstnance se nevztahuje na úmyslně způsobenou škodu nebo na škodu způsobenou schodkem na svěřených hodnotách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *